Home Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Mika Distribution besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van data en prijzen in zijn webshop.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Mika Distribution is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden die voortkomen uit kennelijke (type)fouten.
Mika Distribution geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid,
of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Mika Distribution kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Websites van derden

Deze webshop kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.
Mika Distribution wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.

Subfooter